Friend of WOT
Количка
0 продукта
 
Най-продавани
Mod. 8000.002 Mod. 8000.002
29.00лв  
Mod. 9009.104 Mod. 9009.104
186.00лв  
 
Производител
 
Еконт

 

Условия за ползване

Условия за ползване на Уеб сайта

Определения

„Уеб сайт” означава уеб сайтът www.hello-billiard.com, включително базата данни с информация за търговци и онлайн реклама, дизайнът, текстът, графиката и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него, както и резултатите от търсения и всички домейни, свързани със сайта.

„Търсене” означава функцията, даваща възможност на потребителите на Уеб сайта да намират стоки и услуги на включените чрез него доставчици.
Уеб сайтът www.hello-billiard.com и цялото му съдържание принадлежи, функционира и се публикува от фирма Хелло.
„Крисани” e запазена марка на фирма Хелло. Всички останали марки принадлежат на съответните им собственици и фирма Хелло използва названията им без да се асоциира с дадените организации

Съгласие с условията за ползване на Уеб сайта

При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт.
Фирма Хелло си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

Авторски права

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, са собственост на фирма Хелло  и/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на фирма Хелло и/или на неговите партньори е забранено. Фирма Хелло си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

Ограничение на отговорността
Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност.
Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно фирма Хелло и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.
фирма Хелло не може да гарантира качеството, надеждността, годността за определена цел и безопасността на стоките и услугите, предлагани от търговците, включени в онлайн базата данни, както и информацията за тях, предоставена в други части на Уеб сайта или в уеб сайтове на трети лица, свързани чрез линк или по друг начин с Уеб сайта. Ето защо фирма Хелло препоръчва на потребителите да проявяват разум и предпазливост при покупка/поръчка на продукти и услуги.

Фирма Хелло не може да гарантира, че:

* Достъпът до Уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време
* Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти
* Данните за търговците ще бъдат винаги верни и без грешки

Персоналът на фирма Хелло (включително неговите служители, управители, съдружници, свързани с него лица, представители и др. под.) не поемат нито пряко, нито по подразбиране, какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения, стоките или услугите, предоставяни от или чрез Уеб сайта, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин уеб сайтове.

Забранено използване
Уеб сайтът не може да бъде използван за:

* Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
* Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на фирма Хелло, по каквато и да било друга причина
* Създаване, проверка, актуализация или изменение на ваши собствени или на трети лица бази данни.
* Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства.

Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства, по начин, който би могъл:

* Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта
* Да увреди неговата функционалност
* Да натовари неговата инфраструктура във вида й, определен от НЕД
* Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта
* Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

Други
Фирма Хелло си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.
Фирма Хелло може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със своите продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.

Фирма Хелло има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.hello-billiard.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на фирма Хелло, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Фирма Хелло има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на фирма Хелло, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Фирма Хелло не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез фирма Хелло.

Настоящите Условия съдържат всички условия на договора между Вас и фирма Хелло относно ползването от Ваша страна на Уеб сайта.

Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.